.متاسفانه با توجه به شرایط پیش آمده در کشور، در حال حاضر ثبت سفارش جدید امکان پذیر نمی‌باشد و در صورتی که سرویسی فعال دارید پیشنهاد می‌شود که از سرویس‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید

هاست اشتراکی لینوکس

هاست لینوکس، برای وب‌سایت‌هایی با بازدید و مصرف عادی منابع سرور که سیستم مدیریت محتوای آن‌ها وردپرس، جوملا، مجنتو، دروپال و ... است، پیشنهاد می‌شود.

پلن‌های هاست اشتراکی لینوکسی

پلن و فضای مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

در صورت خرید سالانه از تخفیف ویژه ۲ ماه رایگان برخوردار می‌شوید و هزینه ۱۰ ماه را پرداخت خواهید کرد.

هاست پایه

مناسب سایت‌های شخصی

۱ گیگابایت

۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱ اکانت ایمیل
 • ۱۰ دیتابیس

هاست اقتصادی

مناسب سایت‌های نوپا

۵ گیگابایت

۱۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۵ اکانت ایمیل
 • ۱۰ دیتابیس

هاست تجاری

مناسب سایت‌های شرکتی

۱۰ گیگابایت

۲۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۷ اکانت ایمیل
 • ۱۰ دیتابیس

هاست پایه

۱ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱ اکانت ایمیل

هاست اقتصادی

۵ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۱۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۵ اکانت ایمیل

هاست تجاری

۱۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۲۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۷ اکانت ایمیل

هاست تجاری پلاس

۳۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۳۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱۰ اکانت ایمیل

هاست حرفه ای

۵۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۴۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱۵ اکانت ایمیل

هاست پربازدید

۱۰۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۸۹۹,۰۰۰ تومان/ ماهانه

ثبت سفارش
 • ۱ ترابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۲۰ اکانت ایمیل

هاست پایه

مناسب سایت‌های شخصی

۱ گیگابایت

۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱ اکانت ایمیل
 • ۱۰ دیتابیس

هاست اقتصادی

مناسب سایت‌های نوپا

۵ گیگابایت

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۵ اکانت ایمیل
 • ۱۰ دیتابیس

هاست تجاری

مناسب سایت‌های شرکتی

۱۰ گیگابایت

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۷ اکانت ایمیل
 • ۱۰ دیتابیس

هاست پایه

۱ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱ اکانت ایمیل

هاست اقتصادی

۵ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۵ اکانت ایمیل

هاست تجاری

۱۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۷ اکانت ایمیل

هاست تجاری پلاس

۳۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱۰ اکانت ایمیل

هاست حرفه ای

۵۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۱۵ اکانت ایمیل

هاست پربازدید

۱۰۰ گیگابایت

مناسب سایت‌های شخصی

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/ سالانه

ثبت سفارش
 • ۱ ترابایت ترافیک ماهیانه
 • وب سرور لایت اسپید
 • میزبانی در داخل ایران
 • ۱ وب سایت
 • گواهی اس اس ال رایگان
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • ۲۰ اکانت ایمیل

پلن‌های سفارشی هاست اشتراکی

اگر پلن‌های ارائه شده در جدول بالا مورد نیاز شما نیست ما بهترین پلن را مناسب با نیازها و اهداف شما طراحی میکنیم.

بی‌رغیب در بارگذاری

بی‌رغیب در بارگذاری

به کارگیری نسخه اورجینال لایت اسپید، قدرتمندترین وب سرور دنیا

 • تا ۳.۶ برابر پاسخگویی سریعتر نسبت به NginX2 و آپاچی
 • جلوگیری هوشمند از حملات DDoS لایه نرم‌افزار
 • بهینه شده برای هندلینگ درخواست‌های همزمان تعداد بالا
12416
12416
12416

ثانیه برای هر ۱۰ کاربر | منبع: Litespeedtech.com

 • تا ۳.۶ برابر پاسخگویی سریعتر نسبت به NginX2 و آپاچی
 • جلوگیری هوشمند از حملات DDoS لایه نرم‌افزار
 • بهینه شده برای هندلینگ درخواست‌های همزمان تعداد بالا

چرا از هاست لینوکسی میزبان سام استفاده کنیم؟

دلایل خرید سرویس از ما به عنوان میزبان شما

پنل مدیریتی
گواهی‌نامه رایگان SSL

ارائه گواهی‌نامه SSL رایگان Let’s Encrypt برای همه پلن های هاست لینوکس

۷ روز ضمانت بازگشت وجه
بک‌آپ گیری رایگان روزانه

بک آپ گیری اتوماتیک روزانه به کمک افزونه قدرتمند Jetbackup از تمامی اطلاعات هاست

۷ روز ضمانت بازگشت وجه
۷ روز ضمانت بازگشت وجه

بدون هیچ شرطی تا ۷ روز ضمانت بازگشت وجه بر روی تمام پلن های هاستینگ امکان پذیر است

۷ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی فنی

متخصصان ما به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند تا مشکلات فنی سایت و فروشگاهتان را حل کنند

قابلیت نصب نرم‌افزار با یک کلیک

دیگر دردسر نصب را نداشته باشید!

نصب راحت و سریع آخرین نسخه‌های منتشر شده نرم افزارها و سیستم‌های مدیریت محتوا (CMS) مانند وردپرس، جوملا، پرستاشاپ و بیش از ۱۰۰ اسکریپت دیگر تنها با یک کلیک بر روی هاست‌های میزبان سام

امنیت فوق العاده برای سایت شما

فایروال پیشرفته، سیستم سیستم شناسایی و محافظت از نفوذ، دفاع فعال (Proactive Defense)، شناسایی بد افزار و بسیار ویژگی امنیتی دیگر از جمله ویژگی های افزونه imuify 360 نصب شده بر روی سرور های میزبان سام می باشد که امنیت وب سایت شما را به بهترین روش تامین می کند.

پرسش‌های متداول

هاست اشتراکی یعنی چی؟
در صورت اتمام فضا هاست چه راهکار هایی وجود دارد؟
آیا استفاده از هاست لینوکسی با سیستم عامل ویندوز لپتاپ امکان پذیر است؟

ارتباط با تیم پشتیبانی

سئوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید تا ما در کمترین زمان پاسخگو شما باشیم.

ارسال تیکت پشتیبان
با موفقیت کپی شد!